Jutarnji list: 07. 12. 2005.

Prof. dr. Jelinić: Prekoračenje ovlasti gradonačelnika Osijeka ili politički obračun

Gradonačelniče Osijeka,

s nadnevkom 30. studenoga 2005. na listu papira sa službenim zaglavljem (memorandum) očitovali ste se, kako Vi to kažete, "povodom odljeva studenata Pravnog fakulteta na druga brvatska sveučilišta". Vaše očitovanje, ne u svojstvu građanina nego u funkciji koju trenutno obnašate, odaslali ste na brojne adrese (neznano koje sve), isto je dobilo i medijsku obradu.

Kako je posve razvidno atakiranje i na moju osobnost, premda mi ime i ne spominjete, slobodan sam Vam staviti do znanja sljedeće:

Svojim dopisom od 30. studenoga 2005. - bez broja - što bi imalo značiti da dopis nije ni protokoliran u Vašem uredu, ali s punim naznakama Republike, Županije i Grada i odgovarajućim grbovima, na kraju sve proviđeno i pečatom Vašeg ureda, pozivate Ministarstvo znanosti Republike Hrvatske (ovo ministarstvo ima svoj puni naziv - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, što Vi zasigurno znate, ali ga i ne koristitie samo iz Vama znanih razloga) "da sukladno svojim pravima i obvezama izvrši nadzor nad radom profesora spomenutoga fakulteta". Imena profesora niti naziv kolegija na kojima predaju nisu navedena. Niste naveli ni adresata (primatelja, onoga komu ste ovo pismo namijenili), a što spada u nužnu sastavnicu poslovnog dopisa. Dopis ste uputili jer ste utvrdili (neznano kada i na koji način) da su povod "odljeva" (neobičan izraz) osječkih studenata Pravnog fakulteta na druga hrvatska sveučilišta nepremostive poteškoće pri zadovoljavanju kriterija na dvama kolegijima. Ovo pismo, gradonačelniče, imali ste pravo uputiti tek kao građanin ili, ukoliko ocjenjujete nečiji rad sa stanovišta struke, kao dipl. iur.

Kao gradonačelniku vaša ovlaštenja su određena u čl. 32-37, a posebice u čl. 34 Statuta Grada Osijeka. Nigdje ne stoji Vaše ovlaštenje da autoritetom gradonačelničkog položaja nastojite, što javnosti, što državnim ogranima, prikazati stanje na Pravnom fakultetu i na bilo kojem kolegiju toga fakulteta samo na temelju novinskog napisa u lokalnom dnevnom listu od 29. studenoga 2005. Gradonačlenik bi morao znati Statut grada kojemu je na čelu!!!

Sudeći po Vašem pismu od 30. studenoga 2005. godine, u Gradskom poglavarstvu ili u Vašem uredu nije vođen nikakav postupak u svezi utemeljenosti navodnih studentskih pritužbi. Uostalom, to bi se protivilo netom cit. Statutu Grada Osijeka.

Kada tako nastupate u političkoj funkciji (gradonačelnika), pa k tomu još i nemate za to potrebne ovlasti, upravo Vi svemu dajete notu "političkog obračuna", dok posve neutemeljeno pripisujete da sam ja svemu dao ovakvu kvalifikaciju. Ja osobno nigdje i nikada nisam rekao da se radi o "političkom obračunu", već je to interpretacija jednog od novinara.

Ako Vaše pismo upućujete Ministarstvu znanosti RH, onda se ne biste smjeli služiti zaglavljem Republike, Županije i Grada, niti biste svoj osobni građanski napis smjeli providati službenim pečatom!!!

Ako ste, pak, odlučili utemeljenost navodnih studentsldh pritužbi ocijeniti sa stanovišta vlastitog poznavanja struke, dakle kao diplomirani pravnik ili možda znanstvenik, onda biste također morali znati da Vam službene oznake (insignije) ne daju pravo da ih koristite u dopisivačku svrhu!!

Dopustite izricanje još jedne notorne istine - sudove o bilo čijem radu u okviru struke ili znanosti, pa i vredovanje ovakvog rada, može davati smo netko tko je, u najmanjoj mjeri, ravan onomu kojega ocjenjuje, a dobro bi bilo da je i višeg reda ili ranga. Koliko mi je poznato, Vi ste dostigli samo akademski stupanj dipl. pravnika ili, kako vi rado pišete, "dipl. iur".

Vaš navod da je izmišljena tvrdnja, koju pripisujete meni, podcjenjivačka i prema "stranci kojoj pripadam", nedopustivo je, da upotrijebim vašu riječ, nepoznavanje činjenica, jer ne pripadam ni jednoj stranci. Doduše, član sam Gradskog vijeća Grada Osijeka na listi HDZ-a, ali nisam član niti HDZ-a niti ijedne druge stanke. Gradonačelnik taj podatak zna, pa je tim čudnije što ga namjerno zanemaruje, napadajući vjećnika koji nije član te stanke. Eto još jednog dokaza protiv Vas, kako cijeli slučaj ovakvim kvalifikacijama može dobiti, ili možda upravo Vi želite dati - notu političkog obračuna.

Sudeći po dramatičnosti Vašeg pisma, dobiva se dojam da su te, kako Vi kažete, "nepremostive teškoće" za studente dobile epidemijski oblik. Volio bih da se upitate nisu li te "nepremostive teškoće" posljedica nebrige, nerada i neznanja, dakle osobnih svojstava pojedinih studenata. Da li ste se i Vi tijekom vašeg studija susretali s "nepremostivim teškoćama"? Imam li se pravo razložno upitati zašto neke osobe iz Osijeka putujući prema Rijeci (poglavito), možda i prema Splitu, ne zastanu u Zagrebu.

Imam li se pravo zapitati - kakvo sveučivšte u Osijeku želi osječki gradonačelnik? Odnos prema Sveučilištu je i nedavno iskazan blokadom računa i sredstava Sveučilišta.

Dakle i završno gradonačelnik ima pravo kao građanin ili pak kao osoba struke na različite načine iskazati svoje osobno mišljenje (za iznošenje sudova se traži i kvalificiranost za ovo, suditi ipak ne može bilo tko!) o kolegiju čiji sam predavač i o znanju koje od studenata tražim. Tada se očekuje razgovor s dokazima, primjerima, iznošenje uporednica, razumijevanje kolegija itd.

Gradonačelnik Osijeka, u ime grada na čijem je čelu, obilato je prekoračio svoja prava i ovlaštenja, koja su mu određena Statutom Grada. Ili se, pak, možda ipak radi o političkom obračunu upravljenom protiv jedne strane ili osobe, ali je, zbog neznanja, hitac skrenuo prema drugom i kao bumerang se vraća. Pravnički rečeno, Gradonačelniče, u pitanju je aberratio ictus.

Kako Vam je ispunjena vječita želja da postanete gradonačelnikom ovog našeg sveučilišnog grada, za očekivatije i Vašu dosljednu borbu za Sveučilište, omogućavanje njegovog svekolikog razvoja, ali i promicanja potrebe za stjecanjem znanja i istinskom valorizacijom znanja ili se, pak, zalažete za olako stjecanje zvanja i akademskih titula bez znanja.

A što rijetki studenati traže valorizaciju njihovog znanja drugdje, vrijedi li o tomu raspravljati? Zar se doista Vi sami ne trudite da Osijeku priskrbite oznaku "grad slučajeva", a tvrdite da to nismo?

Prof. dr. Srećko Jelinić