Obrazac IZ-MO

HRVATSKA STRANKA PRAVA 1861.

Naziv političke stranke/nositelja nezavisne liste odnosno nositelja liste grupe birača/kandidata

ZAGREB, REMETINEČKA 77 A

Mjesto sjedišta/prebivališta ili boravišta/adresa

 

 

 

 

HR4623600001501924359

 

 

 

 

50798154188

 

 

 

 

 

 

 

OIB političke stranke/nositelja nezavisne liste odnosno nositelja liste grupe birača/kandidata

Broj posebnog računa za financiranje izborne promidžbe

 

Broj stranice __1__

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE O IZNOSU CIJENE I IZNOSU OSTVARENOG POPUSTA U CIJENI ZA MEDIJSKO OGLAŠAVANJE IZBORNE PROMIDŽBE

u razdoblju od _____28.08.2016. do 31.08.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. br.

Naziv pružatelja medijskih usluga

Adresa pružatelja medijskih usluga

OIB

Broj i datum računa za izvršene medijske usluge

broj ugovorenih i izvršenih medijskih usluga

iznos cijene medijskih usluga bez popusta

popust izražen u postotku

iznos ostvarenog popusta

plaćeni iznos s popustom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAGREB 03.09,2016.

 

 

 

 

 

 

FRANJO KUKOLJA

 

 

(mjesto i datum sastavljanja)

 

 

 

 

(pečat i potpis odgovorne osobe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potvrda primitka nadležnog izbornog povjerenstva ____________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac IZ-TP

HRVATSKA STRANKA PRAVA 1861.

Naziv političke stranke/nositelja nezavisne liste odnosno nositelja liste grupe birača/kandidata

ZAGREB, REMETINEČKA 77 A

Mjesto sjedišta/prebivališta ili boravišta/adresa

 

 

 

 

HR4623600001501924359

 

 

 

 

50798154188

 

 

 

 

 

 

 

OIB političke stranke/nositelja nezavisne liste odnosno nositelja liste grupe birača/kandidata

Broj posebnog računa za financiranje izborne promidžbe

 

Broj stranice __1__

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE TROŠKOVIMA (RASHODIMA) IZBORNE PROMIDŽBE

u razdoblju od __28.08.2016._________ do _31.08.2016._________ _____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. br.

Svrha troška

Naziv primatelja

Adresa primatelja (dobavljača)

OIB

Broj i datum računa/ ugovora

Datum isplate/korištenja proizvoda i/ili usluge

Iznos

Iznos u novcu

Tržišna vrijednost proizvoda i/ili usluge

Ukupno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UKUPNO

 

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAGREB 03.09,2016.

 

 

 

 

 

 

FRANJO KUKOLJA

 

 

(mjesto i datum sastavljanja)

 

 

 

 

(pečat i potpis odgovorne osobe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potvrda primitka nadležnog izbornog povjerenstva ____________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac IZ-DP

HRVATSKA STRANKA PRAVA 1861.

Naziv političke stranke/nositelja nezavisne liste odnosno nositelja liste grupe birača/kandidata

ZAGREB, REMETINEČKA 77 A

Mjesto sjedišta/prebivališta ili boravišta/adresa

 

 

 

 

HR4623600001501924359

 

 

 

 

50798154188

 

 

 

 

 

 

 

OIB političke stranke/nositelja nezavisne liste odnosno nositelja liste grupe birača/kandidata

Broj posebnog računa za financiranje izborne promidžbe

 

Broj stranice __1__

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE

u razdoblju od _____28.08.2016.______ do _____31.08.2016._____ _____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. br.

Ime i prezime/naziv donatora

Adresa donatora

OIB

Datum uplate donacije/davanja proizvoda i/ili pružanja usluge bez naplate

Vrsta donacije

Vrijednost donacije

Iznos u novcu

Tržišna vrijednost darovanog proizvoda i/ili usluge

Donacija koju je primila politička stranka i uplatila kandidatu kojeg je predložila

Ukupno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

DUŠAN JUKIĆ

ŽIVINIĆ 15, SPLIT

 

29.08.2016.

NOVČANA

720.00

 

 

720.00KN

 

DAMIR BANIĆ

R. BOŠKOVIĆA 24, SPLIT

 

29.08.2016.

 

1.450.00

 

 

1.450.00KN

 

ŽELJKO DUKIĆ

30 GLENCULLEN FERMOY

 

29.08.2016.

 

223.20

 

 

223.20KN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UKUPNO

 

 

 

 

2.393.20KN

ZAKONOM DOZVOLJEN UKUPNI IZNOS TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE PREMA ČLANKU 17. STAVKU 1. ZAKONA

 

 

RAZLIKA ZA POVRAT UPLATITELJIMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAGREB 03.09.2016.

 

 

 

 

 

 

FRANJO KUKOLJA

 

 

(mjesto i datum sastavljanja)

 

 

 

 

(pečat i potpis odgovorne osobe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potvrda primitka nadležnog izbornog povjerenstva ____________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: Stupac 9 Izvješća popunjavaju kandidati za Predsjednika Republike Hrvatske, te kandidati za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba koje je predložila politička stranka. U slučaju kada politička stranka uplati financijska sredstva za financiranje izborne promidžbe na poseban račun kandidata kojeg je predložila, Izvješće kandidata kojeg je predložila politička stranka sadržava, uz podatke o ukupnom iznosu donacija koje su fizičke/pravne osobe uplatile na poseban račun kandidata kojeg je predložila politička stranka specificirane sukladno članku 24. stavak 3. Zakona, i posebno iskazane podatke o donacijama fizičkih/pravnih osoba koje je primila i uplatila politička stranka na poseban račun kandidata kojeg je predložila, specificirane sukladno članku 24. stavak 3. Zakona