Jutarnji list: 05. 01. 2006.

Zec državu prevario za 34,1 milijun kuna

Pišu: Hrvoje Appelt, Ana Plišić

ZAGREB - Vlado Zec, građevinski tajkun i dožupan HSP-a u Požeško-slavonskoj županiji, dužan je državi 34,1 milijun kuna, potvrđeno nam je u Ministarstvu financija.

Predsjednik Uprave Kamen Ingrada d.d. iz Velike u državni proračun nije uplatio 34,1 milijun kuna za ilegalno vađenje mineralne sirovine iz EP Vetovo i Pliš Mališčak, korištenje zemljišta i sječu šuma, iako je to, prema sudskoj nagodbi s Vladom, bio dužan učiniti do 31. prosinca prošle godine.

Zbog nepoštivanja sudske odluke trebao bi uskoro biti pokrenut postupak prisilne naplate. Čim iz Ministarstva financija pošalju službenu obavijest u Državno odvjetništvo o nepodmirenom dugovanju, blokirat će račun slavonskog tajkuna, a ako ne bude dovoljno novca, bit će zaplijenjena imovina njegova poduzeća Kamen Ingrad.

Četiri političke opcije

Dug Kamen Ingrada d.d., nastao ilegalnim vađenjem šljunka, Državni inspektorat procijenio je u rujnu 2004. na 60 milijuna kuna i zbog toga zapečatio dva Zecova kamenoloma na Papuku. Kamenolomi su bili zatvoreni pet mjeseci. U prosincu 2004. Vlada Ive Sanadera nagodila se sa Zecom. Prepolovili su mu dug na 34,1 milijun kuna, a na zatvorenoj sjednici Vlade, daleko od očiju javnosti, omogućili su mu da preostali dug plati u četiri rate, svaku po 8,5 milijuna kuna. Posljednja rata trebala je sjesti na državni račun prije šest dana. Na takav su se potez odlučili, kažu u HDZ-u, kako bi se radnici Kamen Ingrada mogli vratiti na posao.

Tako je slavonski građevinski mag i vlasnik nogometnog kluba, koji je promijenio četiri političke opcije - SDP, HDZ, nezavisna lista i HSP - dobio još jednu poslovnu bitku koja se vodila na polju politike. Zec, međutim, ni tu povoljnu Vladinu odluku o nagodbi nije poštivao. Punih deset mjeseci nije uplatio ni kunu u državni proračun pa se postavlja pitanje zašto iz Sanaderove Vlade još nisu obavijestili Državno odvjetništvo da Zec ne poštuje sudsku nagodbu.

Tim više što je Državni inspektorat još u rujnu 2004. Vladu Zeca okarakterizirao kao “prekršitelja zakona” i preporučio Državnom odvjetništvu “oduzimanje protupravno stečene imovinske koristi”. U svom priopćenju nakon zatvaranja kamenoloma, Inspektorat je napisao:

Zapečaćeni kamenolomi

“Na dan 14. rujna rudarski inspektori Državnog inspektorata zapečatili su kamenolom u Velikoj tvrtke Kamen Ingrad, jedan od najvećih kamenoloma u Hrvatskoj. Zatvaranje objekta iz kojega se godišnje eksploatira oko 500.000 prostornih metara udrobljenoga kamena na spomenutom polju uslijedilo je nakon niza mjera koje je Državni inspektorat, sukladno svojim ovlastima i zakonskim obvezama, poduzimao na dva kamenoloma na tome području, a zbog povreda zakona.

Kamenolom nema koncesiju za izvođenje rudarskih radova pa se sva iskapanja obavljaju ilegalno, a inspektori su već ranije podnijeli zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka te dvije kaznene prijave (protiv V. Zeca i I. Gotštajna) zbog kaznenog djela skidanja i povrede službenog pečata, nakon što su inspektori zapečatili objekte u prethodnim nadzorima. Državnom odvjetništvu predložena je i zaštitna mjera oduzimanja protupravno stečene imovinske koristi za iznos od 60,056.115 kuna, a do podmirenja toga duga za dosadašnju bespravnu eksploataciju sirovina, kamenolom ne može dobiti koncesiju. Niti sklapanje ugovora o pravu služnosti za to zemljište ne može se ostvariti bez podmirenja dugovanja”.

U Vladi, međutim, nisu postupili sukladno zaključcima Državnog inspektorata.

Nema odakle platiti

Ne samo da su mu prepolovili dug, već mu je Vlada omogućila i sklapanje ugovora o osnivanju služnosti radi eksploatacije mineralne sirovine na EP Pliš Mališčak, istom kamenolomu koje je pet godina ilegalno iskorištavao, za površinu od pet hektara i na rok od pet godina uz naknadu od 1,7 milijuna kuna.

Vlado Zec jučer je priznao da nije platio dug državi. Nepoštivanje sudske nagodbe obrazložio je prekratkim rokom koji mu je dala Vlada i koji nije mogao ispuniti. No, ako treba, rekao je, sav dug spreman je odraditi nekim poslovima. - Vlada nam je sada sklona. Nemojte o tome pisati ako je moguće. U Kamenu radi puno ljudi, oko 700, a najbitnije je da sada zaposleni ne izgube radna mjesta. Ako nešto krivo napišete, nadrljat ćemo. Znate kako je u Vladi - apelirao je Zec na novinare Jutarnjeg lista, a na pitanje zašto nije platio dug, kratko je odgovorio: “Nismo imali odakle platiti”.