Glas Istre: 10. 01. 2006.

U PROSINCU STUPILA NA SNAGU KONVENCIJA UN-a O BORBI PROTIV KORUPCIJE, ALI IZOSTAJE NJENA PRIMJENA

Još jedna konvencija za ladicu?

ZAGREB - Kada bi Hrvatska tako brzo primjenjivala međunarodne konvencije kao što ih potvrđuje u Saboru, već bismo bili daleko u unapređivanju svog pravnog okvira za suzbijanje korupcije, izjavio je Zorislav A. Petrović, predsjednik Transparency Internationala Hrvatska na pitanje što očekuje od primjene Konvencije UN-a protiv korupcije, koju je Hrvatska ratificirala u veljači prošle godine i koja je stupila na snagu polovicom prosinca.

Riječ je o konvenciji koja sadrži niz praktičnih i konkretnih mjera, koje su zapravo trebale već biti implementirane 14. prosinca, kada je konvencija stupila na snagu. Kao što obično biva u Hrvatskoj, primjena međunarodnih konvencija često se zaboravi nakon ratifikacije, a u Transparency Internationalu Hrvatska smatraju da bi s implementacijom mjera valjalo početi najkasnije u novoj godini.

- Manjkavost konvencije je što nisu definirani svi rokovi za primjenu pojedinih mjera, međutim kada je potpisana, konvencija postaje obvezna. Ranija iskustva sa sličnim međunarodnim konvencijama i nacionalnim strategijama za borbu protiv korupcije ne daju razloge za optimizam, ali nadam se da će u novoj godini biti implementirane bar neke prioritetne mjere iz konvencije UN-a, rekao je Petrović.

Najvažnija dostignuća UN-ove konvencije protiv korupcije su stvaranje pretpostavki za učinkovitiji kazneni progon korupcije, povrat imovine stečene koruptivnim kaznenim djelima u državu podrijetla te prevencija i edukacija u suzbijanju korupcije kao pozitivne obveze države. Posebno je važan povrat imovine stečene koruptivnim kaznenim djelima, jer obvezatnost konvencije u zemljama koje su je prihvatile počinje već njenim potpisivanjem.

Među konkretnim mjerama za borbu protiv korupcije konvencija UN-a propisuje i donošenje novog zakona o javnim nabavama, izmjenu Zakona o koncesijama, poticanje mjera i postupaka zaštite zviždača, donošenje novih propisa o financiranju političkih stranaka, osnivanje novog tijela za edukaciju o opasnostima korupcije, ostvarivanje potpunog prava na dostupnost informacija o radu državne uprave i tijela državne vlasti te pojednostavljenje postupaka pred tijelima državne uprave i njihovu informatizaciju i internetizaciju.

- Ono što vidimo kao prioritete svakako su povećanje pristupa informacijama, donošenje novog zakona o financiranju političkih stranaka te daljnje sprečavanje sukoba interesa. Smatram da Hrvatska mora iduće izbore dočekati s kvalitetnom, umjesto s postojećom nedorečenom legislativom. Nadam se da će povećana razvidnost sudstva i ostalih institucija rezultirati i povećanjem povjerenja građana te boljom kontrolom i kaznenim progonom korupcije, rekao je Zorislav A. Petrović.

S. ABRAMOV