JURIS PROTECTA: 9. siječanj 2006 11:56

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Antun Palarić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu, treba sam dati ostavku ili ga Vlada treba smijeniti

Antun Palarić, kao čelna osoba Središnjeg ureda za državnu upravu, odgovoran je zbog zloupotrebe ovlasti Ureda. Kao ilustracija zloupotrebe ovlasti Ureda prilažemo presudu Upravnog suda RH od 30. studenog 2005. god. kojom se ukida jedno od njegovih rješenje. Postoji osnovana sumnja da određeni interesni politički lobiji na organiziran način koriste usluge Ureda kada žele postići na zakonu neosnovane ciljeve. Na taj se način legaliziraju pučevi u lokalnoj samoupravi ili političkim strankama. Poštivanje procedure je nužno, bez obzira da li se radi o Davorku Vidoviću (puč u Sisku i smjena gradonačelnika) ili Dobroslavu Paragi (puč u HSP-u i dolazak Ante Đapića na čelo te stranke).

Bez obzira na činjenicu da je pravosuđe RH u velikom dijelu produžena ruka političkih i interesnih lobija, potrebno je odati priznanje pojedinim sucima koji dokažu svoju neovisnost.

U Zagrebu, 9.01.2006.

S poštovanjem,

JURIS PROTECTA, Zlatko Zeljko, predsjednik