Glas Istre: 14. 01. 2006.

DRŽAVNI INSPEKTORAT O NADZORIMA NAD RUDARENJEM

Kamen Ingradu prijeti gubitak koncesije

ZAGREB - Državni inspektorat jučer je priopćio da je u 15 mjeseci proveo 480 izravnih inspekcijskih nadzora kod raznih rudarskih subjekata radi otkrivanja nezakonitoga iskapanja rudnog blaga, što državni proračun godišnje oštećuje za milijunske iznose. Uz ostale, navode u priopćenju, proveli su nadzor i u trgovačkom društvu Kamen Ingrad i 2004. su na dva polja zabranili radove i zapečatili rudarske objekte jer nisu posjedovali rudarsku koncesiju.

Podnesen je i zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, a Državnom je odvjetništvu upućen zahtjev radi pokretanja sudskog postupka za oduzimanje protupravno stečene imovinske koristi. Naime, iznos nezakonito iskopanog kamena do zatvaranja polja procijenjen je na oko 64 milijuna kuna. Inspektorat objašnjava da se taj dug može smanjiti i do 50 posto procijenjene vrijednosti ako stranka prizna ukupan dug u visini tržišne vrijednosti protupravno iskopane sirovine, a mogu joj se uvažiti i troškovi koje je imala.

U priopćenju se dalje navodi da su konačni obračun duga Kamen Ingrada od 35 milijuna kuna zajednički izradili Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Državni inspektorat na temelju odluke Vlade. S dužnikom će se, navodi se, ako ne plati dospjeli obrok naknade za služnost i prvi obrok utvrđenog duga, raskinuti ugovor o služnosti, čime će on automatski izgubiti i koncesiju te će mu Državni inspektorat ponovno zapečatiti polja i objekte.

Dakle, Kamen Ingrad nije izuzetak, već postupak prema njemu vode na istovjetan i propisan način svi sudionici u postupku, navodi se u priopćenju. (Hina)