Slobodna Dalmacija: 16. 01. 2006.

PRAVILA IGRE VLADA USKORO DOBIVA 150 MILIJUNA EURA PAL 1 ZAJMA SVJETSKE BANKE I "DOMAĆI RAD" ZA PAL 2

Kad reforme odradiš, PAL novac zaradiš!

Novac iz Pal 1 programa Vlada je zaradila novim zakonom o državnim službenicima, modernizacijom revizijske službe, boljim fiskalnim poslovanjem i restrukturiranjem HŽ-a, dok će za PAL 2 "zalogaj" morati odraditi reformu zdravstva i promjenu sustava državnih potpora

Frenki LAUŠIĆ

Nakon što je Vlada Međunarodnom monetarnom fondu obećala kako će tijekom 2006. gotovo u cijelosti privatizirati poduzeća u portfelju Hrvatskog fonda za privatizaciju, da će započeti s jačom reformom u zdravstvenom sektoru, te promijeniti politiku državnih subvencija, s istim ciljevima se ide i u pregovore sa Svjetskom bankom u vezi s programom PAL 2.

Naime, Vlada će uskoro povući 150 milijuna eura kredita od Svjetske banke na ime provedenih reformi u okviru PAL 1 programa. Za razliku od SAL programa koji se "isplaćivao" prije ispunjenja reformi i za vrijeme ispunjavanja nekih konkretnih projekata, sredstva od PAL program se povlače tek kada se ispuni kompletni paket zahtjeva.

"Vruće" reforme

U okviru Pal 1 programa provedene su reforme glede novog zakona o državnim službenicima, moderniziranje revizijske službe, efikasnije fiskalno poslovanje te restrukturiranje HŽ-a. PAL 2 program predstavlja nastavak tih reformi, no one su mnogo osjetljivije za većinu stanovništva, jer se radi o promjenama u sustavu zdravstva, ali i korigiranje politike državnih potpora, što će naići na veliki otpor u velikim državnim tvrtkama.

Međutim, u Ministarstvu financija smatraju kako će sve navedene reforme, uključujući čak i reformu u području socijalnih subvencija, provesti do lipnja ove godine, kako bi tada mogli dogovoriti isplatu novih 150 milijuna eura na ime realizacije tih projekata.

Ugrađeni novci

No, odmah treba reći kako je Ministarstvo financija procjenu državnog proračuna radilo na osnovi tih parametara i da oni naprosto "tehnički" odrađuju svoj dio posla. Ako politika zaustavi, uspori ili odgodi te reforme, a po svemu sudeći će se jedna od tih varijanti dogoditi, tada će i makroekonomske proračunske brojke biti nešto lošije nego što se to predviđa.

A to, nadalje, znači ne samo da Vlada neće moći povući 150 milijuna eura vrlo povoljnog kredita, već da će u pitanje doći i provođenje stand-by aranžmana s MMF-om, ako se on uopće dogovori krajem ožujka ili početkom travnja ove godine.

Važni "avis" MMF-a

Ako početkom travnja stand-by aranžman s MMF-om ne bude dogovoren, otežat će se i usporiti proces ulaska Hrvatske u EU. Razlog je jednostavna činjenica da je EU gospodarske pripreme Hrvatske za njezin ulazak u tu zajednicu prepustio MMF-u, pa bi svako poigravanje s tom "temom" bilo veoma "stresno". U tom bi slučaju teško pomoglo i političko lobiranje premijera Sanadera, premda nikad ne treba podcijeniti tu najjaču "metodu" političke "nauke".

Ubrzanje privatizacije

Sada već odlučna namjera ministra financija Ivana Šukera da zakonski progura otpis oko četiri milijarde kuna dugova prema državi za 200 poduzeća (u kojima država ima preko 75 posto vlasništva), a koja za glavni cilj ima tržišno preživljavanje i privatizaciju tih tvrtki, djelomično svoju pozadinu ima upravo u "olako obećanoj brzini" privatizacije u 2006. MMF-u i Svjetskoj banci.

Tek treba vidjeti o kojim će se sve poduzećima raditi i na koji način će Ministarstvo financija odrediti kriterije za utvrđivanje poduzeća koja će steći pravo na otpis dugova, a upravo će ti kriteriji biti najviše pod "povećalom" javnosti i medija.