Vjesnik: 27. 01. 2006.

Kreditom do zdravlja

Cjenik privatne liječničke prakse temelji se na iznosima iz Plave knjige HZZO-a koje se množi s tri, kaže dr. Željko Bakar, predsjednik Udruge privatnih poslodavaca u zdravstvu

Koliko košta usluga kod privatnog liječnika znaju oni koji si mogu priuštiti najmanje 200 kuna po jednom (najjednostavnijem) pregledu. Laboratorijske pretrage i dijagnostika na skupim uređajima, a onda i zahvati - od manjih, korektivnih do velikih operacija, na primjer srca - koštaju pacijente tisuće pa i desetke tisuća kuna.

Ipak, posla ima, ovisno, jasno, i o ugledu ordinacije. Nove, s najčešće samo jednom specijalnošću, tek moraju privući klijentelu, pa neke i propadnu.

Privatnih bolnica samo je nekoliko, a neke surađuju, kao »Magdalena«, s Hrvatskim fondom za zdravstveno osiguranje (HZZO) čime popunjavaju svoje kapacitete. Uhodane poliklinike se ne žale iako ni jedna ne želi govoriti o poslovanju (broju pacijenata) - riječ je o privatnim poduzetnicima koji račun polažu samo poreznicima. Neslužbeno, od privatnog zdravstva može se živjeti, ali malo tko će se i obogatiti plaća li pošteno porez i sva davanja za zaposlene. Većina se mora nositi s niskom platežnom moći građana.

Cjenik usluga dostupan je u čekaonicama privatnih ordinacija pa nema dvojbi o koliko je novca riječ. Predsjednik Izvršnog odbora Udruge privatnih poslodavaca u zdravstvu dr. Željko Bakar kaže da cijenu određuje tržište, preciznije da ih se temelji na Plavoj knjizi HZZO-a pomnoženo s tri. No to važi samo za »prave« privatnike koji nisu ugovorom vezani s HZZO-om i koji sada posluju u, kako kaže, nemogućim prilikama. Iz kontakta s kolegama (on sam je u zakupu) Vjesnikov sugovornik zaključuje da posao najbolje ide ginekolozima, estetskim kirurzima, stomatolozima i kardiolozima. No, otvaranje novih ordinacija nije u trendu zbog siromaštva klijentele i visoke cijene ulaganja.

Tko nije naslijedio ordinaciju i nema osiguran prostor čije uređenje podliježe strogim pravilima nema šanse za uspješan početak.

Država donekle ide na ruku investitorima pri nabavi novih uređaja.

Estetski kirurg Duje Ostojić kaže da je amortizacija 15 posto na godinu, odnosno toliko se smanjuje porezna osnovica čime se stimulira kupovanje novih i boljih uređaja. U njegovoj poliklinici posao raste uoči sezone razodijevanja, a najčešće operacije su »face lifting« s cijenom od 16 do 20 tisuća kuna, dok je korekcija grudi, ovisno o vrsti implantata, 16 do 23.000 kuna. Ostojić navodi je među češćim zahvatima »popunjavanje« usnica (2000-6000), korekcije nosa (8300) i očnih kapaka (5500 kuna). Za »svoje« cijene kaže da su - prosječne.

Poliklinika »Bates« također određuje cijene »prema drugima« i bodovima iz Plave knjige, a nisu ih bitno mijenjali tri godine. Cjenik je to sličan onima u drugim privatnim poliklinikama, ali ekonomistica Jasna Bates ističe da je važno što se iza cijene krije. O tome govori postojanost klijentele i najbolja reklama - usmena predaja. Osnovni kardiološki pregled je 700 kuna, a uključuje internistički pregled, EKG, uzimanje anamneze, ultrazvuk i color-doppler srca... pri čemu se do detalja utvrđuje stanje srca. Bates govori da uspjeh pojedine ordinacije ovisi o tome radi li cijeli dan, o ugledu specijalista, posvećenju pacijentima, ali i o mogućnosti plaćanja računa u obrocima.

Za svaku uslugu pacijent bi trebao dobiti račun, ali neki neslužbeno dodaju da bi brzo propali kad bi to uvijek činili. No danas pacijenti uglavnom traže račun, imajući na umu porezne olakšice. To osobito vrijedi za zubnu protetiku gdje se ceh penje, kao i kod »plastičara«, na desetke tisuća kuna.

Prema cjeniku jedne stomatološke ordinacije objavljenom na webu, djelomična proteza je (po komadu) 2600 kuna koliko i potpuna, ovisno o materijalu; jeftinija (akrilna) je 1800 kuna. Usađivanje implantata je 4000 kuna, keramička kruna 800 kuna, a isto ali na bijelom zlatu 1200 kuna koliko je i keramička faseta, izbjeljivanje po zubu je 200 kuna, a obaju čeljusti posebnim aparatom - 2000 kuna... Provizija za izradu po zubu je 50 kuna.

Među jeftinijim stomatološkim uslugama je: po 100 kuna čišćenje kamenca i poliranje zuba, kompozitna ispuna 100 do 200 kuna, liječenje zuba po kanalu u korijenu 100 koliko je i vađenje. Kompliciranije vađenje je 50 kuna skuplje.

Za ovu godinu odustalo se od radikalne reforme zdravstva, pa će javno zdravstvo i dalje biti velika konkurencija privatnicima. Sudeći po cijenama i dalje će imati »probranu« klijentelu i nipošto ne mogu biti, kaže jedan od njih, nelojalna konkurencija državnim bolnicama, bez obzira na liste čekanja i razinu usluga. To ostaje za neka buduća vremena nakon reforme u kojoj će glavnu riječ u vezi s plaćanjem usluga preuzeti privatna zdravstvena osiguranja i tržišna utakmica za pacijenta.

S iskaznicom HZZO-a besplatne plombe

S iskaznicom zdravstvenog osiguranja besplatni su popravci (plombiranje kompozitnom-bijelom ispunom), liječenje i vađenje zuba, te dva puta na godinu čišćenje kamenca. Cijena ispune i kod stomatologa koji ugovara posao s HZZO-om u visini je prosječnih cijena u potpuno privatnoj ordinaciji. Cijena ispune (plombe) ovisi o veličini, pa tako samo jedan sloj košta 20 kuna, a troslojni može stajati od 150 do 200 kuna.

Sve ostale stomatološke i protetske usluge se plaćaju i to po cijenama sličnim kao i u privatnim ordinacijama ili je određeno učešće osiguranika: proteze akrilatne djelomične ili potpune 25 do 50 posto ovisno o dobi osiguranika. Dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva sve participacije.

Biserka Lovrić