Vjesnik: 28. 01. 2006.

Standard je najbolja brana korupciji

BILJANA BAŠIĆ

Saborski zastupnici uskoro će se izjašnjavati o Nacionalnom programu za suzbijanje korupcije koji bi trebao vrijediti sve do 2008. godine.

O rasprostranjenosti korupcije mnogo je toga rečeno, a relevantna istraživanja pokazuju da naši građani prepoznaju taj oblik zloporabe vlasti najviše u sudstvu, zdravstvu, lokalnoj samoupravi i političkim strankama. S druge strane, iako su pojedina zanimanja, kao primjerice liječnička ili sudačka, stalno izložena sumnjama za mito, podaci pokazuju da je broj prijava za korupciju iznimno nizak. Jedan od glavnih razloga je vjerojatno taj što se primanje mita vrlo teško dokazuje pa postoji strah od osvete prijavljenog ako na sudu sve padne u vodu.

No, ima nešto i u našem mentalitetu u kojem se darivanje za neku obavljenu liječničku ili drugu uslugu smatra uobičajenim i normalnim. No, dok se bombonijera ili dvadeset dekagrama kave kao zahvalnost liječniku, sestrama ili pak učiteljici na kraju školske godine ne može tretirati kao mito, nešto će trebati mijenjati u samim shvaćanjima da nećemo dobiti zadovoljavajuću uslugu ako barem malo »ne podmažemo«.

Iz takve vizure benevolentnije gledamo i na mnogo krupnije stvari, pa ni nedopuštene provizije »ispod žita« milijunskih vrijednosti ne moraju djelovati posve neprihvatljivo. Iako, posljednjih se godina pokazalo da se reagira i na takve pojave pa njihovi sudionici bivaju izgurani iz javnog života.

»Hladnim« Skandinavcima, kažu, nedokučivo je da se za javne usluge mora podmićivati, jer su svi koji obavljaju poslove u tom sektoru uglavnom solidno plaćeni.

Znakovito je da na listama nekorumpiranih zemalja vode bogate zemlje, poput Finske. To pokazuje da je solidan standard najbolja brana korupciji, iako ni bogata društva nisu posve imuna na korupciju.

Našu se zemlju kontinuirano upozorava na problem korupcije i nema političkih snaga u zemlji koje ne smatraju da je tu nužno nešto hitno poduzeti. Ocjene su da je novi nacionalni program vrlo solidan. Ostaje nada da neće doživjeti sudbinu prethodnih, te da će se poraditi na njegovoj primjeni.