Vjesnik: 31. 01. 2006.

Vrijeme je za suradnju

KNEŽEVI VINOGRADI - »Ne znam zašto se u nas uvijek preuveličavaju prijedlozi koji dolaze sa strane, pa se tako sada prijedlog Europske komisije o stvaranju trgovinske nije na Balkanu diže na takvu potenciju kao da se obnavlja Jugoslavija, a to nema nikakva smisla«, istaknuo je u ponedjeljak predsjednik Stjepan Mesić za posjeta Kneževim Vinogradima.

Predsjednik smatra da o stvaranju nekakve nove Jugoslavije nema govora. Došlo je, kazao je, vrijeme da se počne surađivati, odnosno »učiti se suradnji«.

»Ratovi su završili i sa svojim susjedima trebamo surađivati. Hoće li ta suradnja biti da sa svakim posebno bilateralno sklapamo sporazume pa da bude sadržaj otprilike sličan, ili ćemo sklopiti multilateralni sporazum, pitanje je forme za koju ćemo se odlučiti. Moramo se priviknuti na suradnju i aktivirati svoje potencijale. Premala smo država da bismo se držali samo svog tržišta«, zaključio je Mesić.

S obzirom na to da je posljednjih dana aktualizirano pitanje hrvatske zemlje preko Dunava, odnosno razgraničenja i granica između Hrvatske i SCG-a, Mesić je to ocijenio kao otvoreno pitanje »za koje moramo forsirati da se što prije riješi«. »Imamo temelj za međudržavni dogovor, a to je da su granice bivših republika postale granice novostvorenih država. I budemo li se držali tog principa, rješenje ne bi više trebao biti problem. Jasno je da ta zemlja pripada Hrvatskoj«, kazao je. [M. Sajler]