Vjesnik: 20. 03. 2006.

Važni samo rezultati

BILJANA BAŠIĆ

Netom nakon predstavljanja antikoruptivne strategije, glavni državni odvjetnik Mladen Bajić izašao je s inicijativom o promjeni zakona koja bi trebala pospiješiti progon i kažnjavanje korupcije. Javnosti zapravo nije presudno kakav će se instrumentarij upotrijebiti za svođenje korupcije na najmanju mjeru, važni su samo rezultati.

Bajić i njegova ekipa sigurno su se često našli u neobranom grožđu, jer na sudove nisu mogli ići s dovoljno snažnim dokazima koji bi doveli do osuđujućih presuda visokopozicioniranih korumpiranih osoba. Koliko su procesi za dokazivanje zloporabe položaja visokih dužnosnika spori i komplicirani, pokazuje slučaj bivšeg ministra Ivana Heraka koji se vodi od 2000., a pravomoćna presuda još nije donesena.

Izlaz iz začaranog kruga teškoća u dokazivanju Bajić vidi u tome da se inkriminacija zloporabe položaja i ovlasti premjesti u koruptivno kažnjivo djelo, za čije dokazivanje je potrebno manje vremena, pa i pravničkih finesa. Bajić je pouku dobio i »vlastita dvorišta«, jer unatoč tomu što je bivši zagrebački tužitelj Krunoslav Canjuga morao napustiti svoju poziciju, kazneni postupak protiv njega za zloporabu položaja i korupciju propao je, unatoč teško kompromitirajućem telefonskom razgovoru i drugim dokazima.

No, postojeća zakonska rješenja to ne priznaju, pa tužiteljska ekipa želi pojednostaviti predistražni postupak, kao i to da validni na sudu mogu postati dokazi koji to dosad nisu bili. U svemu bi jaču ulogu trebao dobiti i Uskok, koji dosad nije bio mjerodavan za neka koruptivna kaznena djela. Bajić je osnažio i ulogu Dinka Cvitana, koji je upravo ovih dana postao ravnatelj Uskoka sa svim prerogativima.

No, na oprez upućuje i činjenica da je dosad bilo vrlo malo prijava za korupciju, iako je javnost jako osjetljiva kad se neka visokopozicionirana osoba nađe »prstima u pekmezu«. Iako su sva nastojanja na poboljšanju zakona koji će olakšati da se korumpirani moćnici otkriju i kazne dobrodošla, treba stvarati i atmosferu koja će ohrabriti one koji su pogođeni korupcijom s visokih razina da takve slučajeve prijavljuju, bez straha od posljedica.