Jutarnji list: 30. 03. 2006.

MMF produljio i povećao stand-by aranžman za Hrvatsku

WASHINGTON – Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) jučer je izvršio drugi pregled provedbe stand-by aranžmana s Hrvatskom prihvativši njegovo produljenje i povećanje.

MMF je priopćio kako je Izvršni odbor u okviru pregleda odobrio produljenje stand-by aranžmana za Hrvatsku do 15. studenog 2006. te njegovo povećanje na iznos od oko 142,7 milijuna dolara.

MMF je u kolovozu 2004. na 20 mjeseci odobrio Hrvatskoj stand-by aranžman u visini od oko 139,9 milijuna dolara. Hrvatska vlada tretira ovaj aranžman kao mjeru opreza i ne namjerava povlačiti odobrena sredstva.

Izvršni odbor je također odlučio ne obazirati se na neodržavanje kvantitativnih kriterija s kraja prosinca 2005. koji se tiču vladinih dugova.

Prva zamjenica direktora MMF-a Anne Krueger je pozitivno ocijenila gospodarska i fiskalna kretanja u Hrvatskoj, ali i upozorila da je hrvatski vanjski dug i dalje visok.

"Hrvatsko gospodarstvo bilježi stalan rast, vanjska izloženost je smanjena, inflacija ostaje niska, a napreduje se s ključnim strukturalnim reformama", rekla je ona prema priopćenju MMF-a.

"Ovi dobri rezultati podržani su impresivnim kombiniranim fiskalnim prilagodbama postignutim uglavnom kroz smanjenje potrošnje", kazala je Kruger.

Upozorila je kako je hrvatski vanjski dug i dalje visok te da su veće pozajmice hrvatskog privatnog sektora nego što se očekivalo dovele do toga da u 2005. neznatno poraste razmjer vanjskog duga prema bruto domaćem proizvodu mada slabijim tempom nego ranijih godina.

Krueger je istaknula kako Hrvatska treba nastaviti s fiskalnom konsolidacijom i provedbom ključnih strukturalnih reformi i u tom smislu pozdravila ciljani proračun Hrvatske za 2006. koji podrazumijeva nastavak prilagodbi iz 2004. i 2005.

Ona je ocijenila kako je Hrvatska uznapredovala sa strukturalnim reformama, posebice "na području mirovina i zdravstvene skrbi", ali i kazala kako će biti potrebne daljnje reforme kako bi Hrvatska održala korak s drugim srednjoeuropskim zemljama i utrla put ka konačnom članstvu u Europskoj Uniji. (H)