Večernji list: 17. 05. 2006.

HAAG U SARAJEVU F. Pocar zadovoljan procesuiranjem zločina u BiH

Sudu BiH prebacujemo nove haaške predmete

Autor: Eldina Medunjanin

SARAJEVO - Predsjednik Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY) Fausto Pocar, pohvalio je jučer osposobljenost i dosadašnji angažman bh. pravosuđa na procesuiranju ratnih zločina, kazavši da je Haaški tribunal spreman ovdašnjim sudovima prebaciti sve slučajeve koji preostanu nakon završetka rada Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju .

Novac je problem

Nakon razgovora s predsjednicom Suda Bosne i Hercegovine, Meddžidom Kreso, Pocar je ocijenio kako je jedini ozbiljniji problem kojega bi Sud Bosne i Hercegovine mogao imati onaj materijalne prirode. Izrazio je spremnost da na tom planu pomogne koliko god je moguće i da se osiguraju sredstva za nastavak rada ovog suda koji, uz procesuiranje ratnih zločina, radi i na procesuiranju najtežih slučajeva organiziranog kriminala.

- Jednom kada Haaški tribunal prestane s radom odgovornost za procesuiranje ovih predmeta prenijet će se na sudove u Bosni i Hercegovini i potpuno sam siguran da se oni mogu nositi s tim zadatkom.

Svjesni smo da postoje problemi i u vezi financiranja i učinit ćemo sve kako bi pomogli Sudu Bosne i Hercegovine, kazao je Pocar, najavljujući jačanje “partnerskog odnosa” Haaškog suda i državnog suda u Sarajevu.

Primjena zakona

Predsjednica Suda Bosne i Hercegovine, Meddžida Kreso, kazala je kako ova pravosudna institucija treba pomoć Haaškog suda, jer se u radu ne susreće samo s pravnim problemima.

-U okviru reforme pravosuđa treba pokrenuti inicijativu o primjeni zakona Bosne i Hercegovine po kojima će svi građani Bosne i Hercegovine biti jednaki pred zakonom, poručila je Kreso.

Pitanje imenovanja sudaca i tužitelja

Po riječima M. Kreso, u predstojećem razdoblju će biti potrebno riješiti i pitanje imenovanja međunarodnih sudaca i tužitelja, što sada čini Visoki predstavnik. Planiranim ukidanjem Ureda Visokog predstavnika tijekom naredne godine prestaje i njegov mandat u ovom području. Vijeća Suda BiH, koja sada sude počiniteljima ratnih zločina, sastavljena su od dva inozemna i jednog domaćeg suca, koji je ujedno i predsjednik vijeća.