Vjesnik: 09. 06. 2006.

Opada broj neriješenih građanskih predmeta

ZAGREB - Vrhovni sud nastavlja »češljati« sudove, ponajprije da bi se raščistili kazneni predmeti stariji od tri godine te građanski koji u ladicama skupljaju prašinu više od pet godina. Poznati su najnoviji podaci za županijske sudove, na kojima je od oko 124.405 neriješenih predmeta, njih čak 52.432 starije od pet godina. No, Branko Hrvatin, predsjednik Vrhovnog suda, ističe da se stanje i tu popravlja, te se bilježi pozitivan trend rješavanja tih predmeta, isto kao i kaznenih.

Za prva tri mjeseca ove godine broj neriješenih civilnih predmeta starijih od pet godina na županijskim sudovima, smanjen je za gotovo 9000, a nastavi li se taj trend, za godinu i pol županijski bi sudovi mogli riješiti sve takve predmete.

Inače i ukupno opada broj neriješenih građanskih predmeta na svim sudovima. Tako je, prema preliminarnim podacima, od oko 780.000 takvih predmeta zatečenih početkom godine na sudovima, taj broj za tri mjeseca smanjen za više od 100.000, odnosno pao je na oko 683.000. Neriješeni građanski predmeti, osim prekršajnih, jedan su od najvećih problema među ukupno neriješenih oko 1,6 milijuna predmeta. No, tu se već poduzima niz mjera među kojima su i prebacivanje ovrha sa sudova javnim bilježnicima, a brže se rješavaju i zemljišno-knjižni predmeti.

Hrvatin naglašava da je jedan od ključnih čimbenika smanjenja broja predmeta, odgovornost predsjednika sudova, koji moraju utjecati na suce da brže smanjuju zaostatke. Hrvatin nastavlja obilaziti sudove s najviše zaostataka. Ovih dana bio je u Splitu i, kako kaže, neće odustati od toga da suci svaka tri mjeseca polažu račune o svom radu na starim predmetima. Ako je suditi prema Hrvatinovim nakanama da se broj neriješenih zaostataka svede na minimum, sucima koji imaju brojne neriješene predmete predstoji cjelodnevni rad.

Biljana Bašić