Vjesnik: 01. 07. 2006.

Ujedinjuju se Obavještajna i Protuobavještajna agencija

Sigurnosno-obavještajni sustav činit će Središnja obavještajna agencija i Vojna sigurnosno-obavještajna agencija

ZAGREB - Sa 88 glasova za Sabor je u petak prihvatio Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu kojim bi se POA i OA spojile u Središnju obavještajnu agenciju SOA-u, a nastavila djelovati i Vojna sigurnosno-obavještajna agencija.

Tijekom rasprave o izmjenama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, državna tajnica Ministarstva pravosuđa Snježana Bagić rekla je da pojednostavljenje postupka kojim stranci mogu stjecati nekretnine u Hrvatskoj ne znači liberalizaciju tržišta nekretninama, jer će ih stranci i dalje stjecati pod jednakim uvjetima. Stranci bi za stjecanje nekretnina u Hrvatskoj ubuduće trebali samo suglasnost Ministarstva pravosuđa, a ne i Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, koje, kako je istaknuto, dosad nikad nije revidiralo mišljenje Ministarstva pravosuđa. Oporba se tome usprotivila, prozvavši Vladu da vodi poslušničku politiku. Emil Tomljanović (HDZ) odbacio je takve kritike kazavši da će se svaki pravni poslovi koji ne dobiju potvrdu ministrice pravosuđa proglasiti pravno ništavnima, što će onemogućiti nezakonite i za nacionalne interese štetne poslove nekretninama. Oštre kritike oporba je uputila i izmjenama Zakona o izvlaštenju kojima vlasnici bespravno sagrađenih objekata ne bi imali pravo na naknadu u postupku izvlaštenja, uz argumente da je to na štetu građana, a u korist tajkuna.

Sabor je usvojio i zakone o osnutku Zaklade hrvatskih branitelja i Fonda za stipendiranje branitelja, Deklaraciju o osudi zločina počinjenih za totalitarnog komunističkog poretka 1945.-1990. te Deklaraciju o Oluji. Prihvaćena su i izvješća o radu HNB-a, HBOR-a i Hine u 2005.

[Marijan Lipovac]