Vjesnik: 01. 07. 2006.

Nastavlja se borba za Plivu

Actavis je Plivine dionice kupio po 723 kune, pa je Barr ponudio 755 kuna po dionici

ZAGREB - Pretpostavke da Plivine dionice po cijeni od 723 kune - što je 18 kuna više od cijene koju je ponudio američki Barr Pharmaceuticals - kupuje Actavis te da je na taj način krenuo u neprijateljsko preuzimanje, pokazale su se točnima.

Actavis je u četvrtak navečer i službeno objavio kako je došao u posjed nešto više od devet posto Plivinih dionica kupujući ih na Zagrebačkoj burzi, gdje je ukupna trgovina Plivinim dionicama iznosila 1,3 milijarde kuna, što je apsolutni rekord na Zagrebačkoj burzi. Uz kupnju dodatnih GDR-a (potvrda o deponiranim dionicama) na Londonskoj burzi, islandska je kompanija trenutačno u vlasništvu nešto više od 20 posto Plivinih dionica.

Iz Plive su objavili da čekaju službenu ponudu Actavisa o navedenoj cijeni, sukladno Zakonu o preuzimanju dioničkih društava. Nakon što formalna obavijest stigne, Nadzorni odbor Plive će proučiti sve elemente nove ponude, te se o njoj izjasniti. Na najnoviju situaciju odmah je reagirao američki Barr, koji je povećao ponudu za Plivu na 2,3 milijarde dolara u gotovini, odnosno 743 kune po dionici, uz dividendu od 12 kuna, što je 755 kuna po dionici.

»Kako smo naglasili prilikom objave inicijalne ponude, vjerujemo da je Barr najbolji potencijalni ponuđač za Plivu i osigurava znatnu vrijednost njezinim dioničarima«, rekao je Bruce L. Downey, predsjednik i glavni izvršni direktor Barra.

Predstavnici Actavisa poručuju da su upoznati s novom Barrovom ponudom, te će se, nakon financijskog savjetovanja i određivanja strategije, očitovati o svojim sljedećim koracima.

Pliva svim svojim dioničarima preporučuje da ne poduzimaju bilo kakve radnje u pogledu njihovih dionica, dok se ne riješe sve zakonske pretpostavke za preuzimanje. Naime, obje tvrtke moraju poštovati jasno definirane propise koje određuje američki zakon o zaštiti tržišnog natjecanja s obzirom na to da je Pliva prisutna na američkom tržištu.

Osim toga, čim neka osoba izravno ili neizravno dođe u posjed više od 25 posto dionica izdavatelja, dužna je o tome odmah izvijestiti izdavatelja, javnost i Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (Hanfa) te objaviti ponudu za preuzimanje, što je regulirano Zakonom o preuzimanju dioničkih društava. Inače, cijena dionice skočila je u petak popodne na Zagrebačkoj burzi na 760 kuna.

Vujčić: Zbog Plive otkup 175 milijuna eura

Hrvatska narodna banka (HNB) intervenirala je u petak na deviznom tržištu otkupivši od poslovnih banaka čak 175,33 milijuna eura po prosječnom tečaju od 7,2 kune za jedan euro, čime je plasirala na tržište 1,27 milijardi kuna.

Prema riječima zamjenika guvernera HNB-a Borisa Vujčića, ovogodišnja sedma i vrijednosno najveća intervencija središnje banke na deviznom tržištu uslijedila je zbog aprecijacijskih pritisaka na kunu koji su nastali zbog velikih transakcija dionicama Plive.

»Za ulazak na tržište i tako velike transakcije - a samo u četvrtak je tim Plivinim dionicama ostvareno 1,3 milijarde kuna prometa na Zagrebačkoj burzi - potrebna je kupnja velike količine kuna, što je stvorilo aprecijacijski pritisak na kunu. Iako je riječ o vrlo velikoj količini, ona se može apsorbirati bez većih problema za tržište«, rekao je Vujčić. Dodao je da će to ovisiti i o tome kako će dalje ići cijela operacija kupnje ili preuzimanja Plive. Da je operacija išla putem ponude, a ne kupnje dionica na burzi, utjecaj te transakcije na tečaj kune bio bi manji.

Luka Capar / Hina