Obrazac IZ-MO

HRVATSKA STRANKA PRAVA 1861.

Naziv političke stranke/nositelja nezavisne liste odnosno nositelja liste grupe birača/kandidata

ZAGREB, REMETINEČKA 77 A

Mjesto sjedišta/prebivališta ili boravišta/adresa

 

 

 

 

HR4623600001501924359

 

 

 

 

50798154188

 

 

 

 

 

 

 

OIB političke stranke/nositelja nezavisne liste odnosno nositelja liste grupe birača/kandidata

Broj posebnog računa za financiranje izborne promidžbe

 

Broj stranice __1__

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE O IZNOSU CIJENE I IZNOSU OSTVARENOG POPUSTA U CIJENI ZA MEDIJSKO OGLAŠAVANJE IZBORNE PROMIDŽBE

u razdoblju od _____28.08.2016. do 09.09.2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. br.

Naziv pružatelja medijskih usluga

Adresa pružatelja medijskih usluga

OIB

Broj i datum računa za izvršene medijske usluge

broj ugovorenih i izvršenih medijskih usluga

iznos cijene medijskih usluga bez popusta

popust izražen u postotku

iznos ostvarenog popusta

plaćeni iznos s popustom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAGREB 07.10,2016.

 

 

 

 

 

 

FRANJO KUKOLJA

 

 

(mjesto i datum sastavljanja)

 

 

 

 

(pečat i potpis odgovorne osobe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potvrda primitka nadležnog izbornog povjerenstva ____________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac IZ-TP

HRVATSKA STRANKA PRAVA 1861.

Naziv političke stranke/nositelja nezavisne liste odnosno nositelja liste grupe birača/kandidata

ZAGREB, REMETINEČKA 77 A

Mjesto sjedišta/prebivališta ili boravišta/adresa

 

 

 

 

HR4623600001501924359

 

 

 

 

50798154188

 

 

 

 

 

 

 

OIB političke stranke/nositelja nezavisne liste odnosno nositelja liste grupe birača/kandidata

Broj posebnog računa za financiranje izborne promidžbe

 

Broj stranice __1__

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE TROŠKOVIMA (RASHODIMA) IZBORNE PROMIDŽBE

u razdoblju od __28.08.2016._________ do _09.09.2016._________ _____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. br.

Svrha troška

Naziv primatelja

Adresa primatelja (dobavljača)

OIB

Broj i datum računa/ ugovora

Datum isplate/korištenja proizvoda i/ili usluge

Iznos

Iznos u novcu

Tržišna vrijednost proizvoda i/ili usluge

Ukupno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UKUPNO

 

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAGREB 07.10,2016.

 

 

 

 

 

 

FRANJO KUKOLJA

 

 

(mjesto i datum sastavljanja)

 

 

 

 

(pečat i potpis odgovorne osobe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potvrda primitka nadležnog izbornog povjerenstva ____________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac IZ-DP

HRVATSKA STRANKA PRAVA 1861.

Naziv političke stranke/nositelja nezavisne liste odnosno nositelja liste grupe birača/kandidata

ZAGREB, REMETINEČKA 77 A

Mjesto sjedišta/prebivališta ili boravišta/adresa

 

 

 

 

HR4623600001501924359

 

 

 

 

50798154188

 

 

 

 

 

 

 

OIB političke stranke/nositelja nezavisne liste odnosno nositelja liste grupe birača/kandidata

Broj posebnog računa za financiranje izborne promidžbe

 

Broj stranice __1__

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE

u razdoblju od _____28.08.2016.______ do _____09.09.2016._____ _____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. br.

Ime i prezime/naziv donatora

Adresa donatora

OIB

Datum uplate donacije/davanja proizvoda i/ili pružanja usluge bez naplate

Vrsta donacije

Vrijednost donacije

Iznos u novcu

Tržišna vrijednost darovanog proizvoda i/ili usluge

Donacija koju je primila politička stranka i uplatila kandidatu kojeg je predložila

Ukupno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

DUŠAN JUKIĆ

ŽIVINIĆ 15, SPLIT

 

29.08.2016.

NOVČANA

720.00

 

 

720.00KN

 

DAMIR BANIĆ

R. BOŠKOVIĆA 24, SPLIT

 

29.08.2016.

 

1.450.00

 

 

1.450.00KN

 

ŽELJKO DUKIĆ

30 GLENCULLEN FERMOY

 

29.08.2016.

 

223.20

 

 

223.20KN

 

BORIS

KANAET

WERDENSTRASSE 75, 9472 GRABS

 

01.09.2016.

 

743,00

 

 

743,00 KN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UKUPNO

 

 

 

 

3.136,.20KN

ZAKONOM DOZVOLJEN UKUPNI IZNOS TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE PREMA ČLANKU 17. STAVKU 1. ZAKONA

 

 

RAZLIKA ZA POVRAT UPLATITELJIMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAGREB 07.10.2016.

 

 

 

 

 

 

FRANJO KUKOLJA

 

 

(mjesto i datum sastavljanja)

 

 

 

 

(pečat i potpis odgovorne osobe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potvrda primitka nadležnog izbornog povjerenstva ____________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: Stupac 9 Izvješća popunjavaju kandidati za Predsjednika Republike Hrvatske, te kandidati za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba koje je predložila politička stranka. U slučaju kada politička stranka uplati financijska sredstva za financiranje izborne promidžbe na poseban račun kandidata kojeg je predložila, Izvješće kandidata kojeg je predložila politička stranka sadržava, uz podatke o ukupnom iznosu donacija koje su fizičke/pravne osobe uplatile na poseban račun kandidata kojeg je predložila politička stranka specificirane sukladno članku 24. stavak 3. Zakona, i posebno iskazane podatke o donacijama fizičkih/pravnih osoba koje je primila i uplatila politička stranka na poseban račun kandidata kojeg je predložila, specificirane sukladno članku 24. stavak 3. Zakona

 

 

 

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O FINANCIRANJU IZBORNE PROMIDŽBE

(FIN-IZVJ)

 

u razdoblju od  28.08. 2016. do 09.09.2016.

 

 

Datum održavanja izbora   

 

 redovni                   X prijevremeni                   dopunski (odabrati ponuđeno)

                                                                                                                                             

 

Vrsta izbora: (odabrati ponuđeno)

 

 izbori za predsjednika Republike Hrvatske

X izbori za zastupnike u Hrvatski sabor

 izbori članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske

 izbori općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada

     Zagreba i njihovih zamjenika

 izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne)

     samouprave

 ______________________________________________________________

 

Izborna jedinica za koju se podaci podnose: 10. IZBORNA JEDINICA

 

 

OIB političke stranke/nositelja nezavisne liste/kandidata: 50798154188

 

 

Naziv političke stranke/dviju ili više političkih stranaka/nositelja nezavisne liste/kandidata:_______________________________________________________________

                                HRVATSKA STRANKA PRAVA 1861.                                                                                                                    

       

 

        Poštanski broj, mjesto sjedišta/prebivališta ili boravišta,  
adresa:
_____________________________________________________________________

        _____________10000 ZAGREB, REMETINEČKA 77a

 

 

  Posebni račun: IBAN:HR4623600001501924359

______________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.br.

OPIS

AOP

IZNOS

1

2

3

4

1.

PRIHODI (AOP 002 + 003 + 008)

001

 

1.1.

Vlastita sredstva

002

 

1.2.

Prihodi od donacija (AOP 004 + 005 +006 + 007)

003

 

1.2.1.

od pravnih osoba u novcu

004

 

1.2.2.

od pravnih osoba u obliku proizvoda ili usluga

005

 

1.2.3.

od fizičkih osoba u novcu

006

3.136,20 KN

1.2.4.

od fizičkih osoba u obliku proizvoda ili usluga

007

 

1.3.

Ostali prihodi

008

 

2.

RASHODI (AOP 010 + 014 + 019)

009

 

2.1.

Materijalni rashodi (AOP 011 + 012 + 013)

010

 

2.1.1.

Službena putovanja

011

 

2.1.2.

Naknade troškova volonterima

012

 

2.1.3.

Ostali rashodi

013

 

2.2.

Rashodi za usluge (AOP 015 + 017 + 018)

014

 

2.2.1.

Usluge promidžbe i informiranja

015

 

2.2.1.1.

od toga troškovi oglašavanja

016

 

2.2.2.

Intelektualne i osobne usluge

017

 

2.2.3.

Ostale usluge

018

 

2.3.

Ostali rashodi

019

 

 

VIŠAK PRIHODA (AOP 001 – 009)

020

 

 

MANJAK PRIHODA (AOP 009 – 001)

021

 

 

 

 

Potpis odgovorne osobe političke stranke/nositelja nezavisne liste/kandidata

DR. IUR. FRANJO KUKOLJA_

 

 

Pečat političke stranke

 

 

Osoba za kontaktiranje: Dobroslav Paraga, Franjo Kukolja   

Telefon za kontakt:       ____38514839938

Telefax:                          _________________________

E-pošta:                         ________hsp1861@hsp1861.hr

Mjesto i datum sastavljanja izvještaja: ____07. listopad 2016.

Potvrda primitka nadležnog izbornog povjerenstva: _________________________________