prethodna str.
  Proglasi
   
  01. 03. 2003.: Proglas 3. Općeg sabora HSP 1861: Za Hrvatsku - državu stvarne, a ne dekorativne demokracije!
  26. 11. 2002.: S.O. HSP 1861. održao je 23. studenog 2002. sjednicu na kojoj su prihvaćeni slijedeći stavovi i odluke
  02. 12. 2000.: Proglas Središnjeg odbora HSP 1861 VIII. konvenciji SDP-a
  prosinac 1999. PROGRAMSKI PREDIZBORNI PROGLAS HSP 1861
  27.11.1999. Proglas Središnjeg odbora HSP 1861 od 20.11.1999.
  5.7.1999 Proglas Središnjeg odbora Hrvatske stranke prava 1861. od 3. 7. 1999. g.
  01.05.1999. PROGLAS III. Sabora HSP (II. Sabora HSP 1861) od 27.2.1999.
  21.12.1998. PROGLAS Središnjeg odbora Hrvatske stranke prava-1861.